โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing มทร.ธัญบุรี

หัวข้อการอบรมทั้งหมด

# หัวข้อ วันที่ สถานที่ จังหวัด กลุ่ม
1 บรรยาย / Workshop | เปิดร้านค้าออนไลน์ 25 - 26 มี.ค. 2563 โรงแรมสองพันบุรี สุพรรณบุรี C
2 บรรยาย / Workshop | เปิดร้านค้าออนไลน์ 7 - 8 เม.ย. 2563 โรงแรมเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซด์ ชัยนาท C
3 บรรยาย 9 เม.ย. 2563 โรงแรมโกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี สิงห์บุรี C
4 Insight Facebook & Google Advertising - ณ ห้อง Meeting A ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น กรุงเทพมหานคร B
5 Advance Google Marketing (Ads & Analysis) - ณ ห้อง Meeting A ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น กรุงเทพมหานคร B
6 Advance E-Commerce with LnwShop - ณ ห้อง Meeting A ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น กรุงเทพมหานคร B