สิทธิประโยชน์

#

Website

ค่าแรกเข้า

ค่า GP

ระบบ warehouse

ระบบ back office

ออกแบบ Design

ถ่ายภาพ

จัดทำรายละเอียดของสินค้า

Admin

อื่นๆ

1 Weloveshopping.com Free 3% N/A Free Free 15 รายการ - Free 15 รายการ Free 15 รายการ รับสิทธิเข้าร่วมดีลพิเศษต่างๆ
2 Thailandmall.com Free 10-15% Free Free Free Free Free 3 ภาษาไทย จีน อังกฤษ Free รับสิทธิเข้าร่วมดีลพิเศษต่างๆ รับสิทธิขายสินค้าบน Buzzebees network
3 Buzzebee.com Free 10-25% Free Free Free Free Free Free รับสิทธิเข้าร่วมดีลพิเศษต่างๆ รับสิทธิขายสินค้าบน Buzzebees network
4 SMESiam.com Free Free N/A Free Free Free Free Free รับสิทธิเข้าร่วมดีลพิเศษต่างๆ
5 Pinsouq.com N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
6 Shopee N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7 TARAD.com N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
8 LAZADA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
9 LnwShop N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10 shopseason N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11 beautynista.com N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12 FAR-E N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A