โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing มทร.ธัญบุรี

หลักสูตรขั้นกลาง (สำหรับผู้ที่มีร้านค้าออนไลน์แล้ว)

** รายละเอียด คลิกที่นี่ **

สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน ลงทะเบียนได้เพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น

 • ชื่อหัวข้ออบรม : Insight Facebook & Google Advertising
  วันที่ : -
  สถานที่ : ณ ห้อง Meeting A ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
 • ชื่อหัวข้ออบรม : Advance Google Marketing (Ads & Analysis)
  วันที่ : -
  สถานที่ : ณ ห้อง Meeting A ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
 • ชื่อหัวข้ออบรม : Advance E-Commerce with LnwShop
  วันที่ : -
  สถานที่ : ณ ห้อง Meeting A ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรขั้นต้น (สำหรับผู้สนใจการขายออนไลน์และยังไม่เคยมีร้านค้าออนไลน์)

** รายละเอียด คลิกที่นี่ **

สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน ลงทะเบียนได้เพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น

 • ชื่อหัวข้ออบรม : บรรยาย / Workshop | เปิดร้านค้าออนไลน์
  วันที่ : -
  สถานที่ : ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย ชั้น 1 และอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  จังหวัด : ปทุมธานี
 • ชื่อหัวข้ออบรม : บรรยาย / Workshop | เปิดร้านค้าออนไลน์
  วันที่ : -
  สถานที่ : ณ ห้องบอลรูม ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
 • ชื่อหัวข้ออบรม : บรรยาย / Workshop | เปิดร้านค้าออนไลน์
  วันที่ : -
  สถานที่ : โรงแรมสองพันบุรี
  จังหวัด : สุพรรณบุรี
 • ชื่อหัวข้ออบรม : บรรยาย / Workshop | เปิดร้านค้าออนไลน์
  วันที่ : -
  สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซด์
  จังหวัด : ชัยนาท
 • ชื่อหัวข้ออบรม : บรรยาย
  วันที่ : -
  สถานที่ : โรงแรมโกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี
  จังหวัด : สิงห์บุรี
 • ชื่อหัวข้ออบรม : บรรยาย / Workshop | เปิดร้านค้าออนไลน์
  วันที่ : -
  สถานที่ : -
  จังหวัด : ลพบุรี
 • ชื่อหัวข้ออบรม : บรรยาย / Workshop | เปิดร้านค้าออนไลน์
  วันที่ : -
  สถานที่ : -
  จังหวัด : นครปฐม
 • ชื่อหัวข้ออบรม : บรรยาย / Workshop | เปิดร้านค้าออนไลน์
  วันที่ : -
  สถานที่ : -
  จังหวัด : อยุธยา
 • ชื่อหัวข้ออบรม : บรรยาย / Workshop | เปิดร้านค้าออนไลน์
  วันที่ : -
  สถานที่ : -
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
×

กลุ่มผู้ประกอบการที่มีร้านค้าออนไลน์แล้ว

• เป็นผู้ประกอบการที่มีหน้าร้านค้าออนไลน์แล้วและยังดำเนินการอยู่

• ผู้ประกอบการมีความพร้อมเรื่องอุปกรณ์หรือเครื่องมือดิจิทัล เช่น แท็บเล็ตหรือโน๊ตบุ๊ค และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

• ลงทะเบียน SME ผู้รับบริการภาครัฐในระบบทะเบียน SME (สมาชิก สสว.)

• สามารถให้ข้อมูลในการเข้าร่วมโครงการตามแบบฟอร์มที่ สสว. กำหนด และให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลหลังการอบรมเพื่อใช้ในการประเมินผลสำเร็จของโครงการ

• มีความตั้งใจในการทำธุรกิจ และสามารถเข้าร่วมอบรมตามวันเวลาที่กำหนดได้ หมายเหตุ ข้อมูลและรายละเอียดของผู้ประกอบการทั้งหมด เป็นกรรมสิทธิ์ของ สสว. เท่านั้น ทาง มทร.ธัญบุรีจะไม่นำไปใช้หรือเผยแพร่ที่อื่น

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่มีร้านค้าออนไลน์แล้ว

• การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ จำนวน 3 วัน

• กิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ ตามศักยภาพของสินค้า

• ที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่เหมาะสมให้แก่ผู้ประกอบการ

• รับสิทธิ์คัดเลือกออกบูธงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียง

×

กลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่

• เป็นผู้ประกอบการ Micro SME นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจทำธุรกิจออนไลน์

• อยู่ในช่วงเริ่มต้นหรือดำเนินธุรกิจแล้ว โดยมีรายการสินค้าพร้อมขาย

• ลงทะเบียน SME ผู้รับบริการภาครัฐในระบบทะเบียน SME (สมาชิก สสว.)

• ผู้ประกอบการมีความพร้อม มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว

• สามารถให้ข้อมูลในการเข้าร่วมโครงการตามแบบฟอร์มที่ สสว. กำหนด และให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลหลังการอบรมเพื่อใช้ในการประเมินผลสำเร็จของโครงการ

• มีความตั้งใจในการทำธุรกิจ และสามารถเข้าร่วมอบรมตามวันเวลาที่กำหนดได้ หมายเหตุ ข้อมูลและรายละเอียดของผู้ประกอบการทั้งหมด เป็นกรรมสิทธิ์ของ สสว. เท่านั้น ทาง มทร.ธัญบุรีจะไม่นำไปใช้หรือเผยแพร่ที่อื่น

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่

• การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์ จำนวน 1 วัน

• การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การเปิดร้านค้าออนไลน์ในช่องทางต่างๆ และการโปรโมทสินค้าตามศักยภาพของผู้ประกอบการ จำนวน 1 วัน

• บริการทีมงานและอุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพนิ่งสินค้าสำหรับผู้ประกอบการในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

• รับสิทธิ์คัดเลือกออกบูธงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียง